Maksimal reisetid

Hvor kan du reise med tog i Europa på 6 timer?

Dette kartet viser hvor langt du kan reise fra hver stasjon i Europa på mindre enn 6 timer.

Hold musen over kartet for å se isokronene fra den byen, søk etter en stasjon eller klikk på en av eksemplene nedenfor.

Denne kartet er basert på estimerte reisetider, med data fra Deutsche Bahn gjennom Direkt Bahn Guru. Faktiske rutetider kan variere.